Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku


mgr inż. Agnieszka Śmigiel


Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku

Inspektor: inż. Marcin Michcik
Inspektor: tech. bud. Mirosław Kojdo

Inspektor ds. techniczno - administracyjnych: inż. Zuzanna Sokołowska
Inspektor ds. admin. i kadr: mgr Kamila Krotowska
Główny księgowy: Danuta Seweryn