Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Podstawą prawną działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290).