Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 100857

 • Ogłoszenie nr: 100857
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 czerwca 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

ogłoszenie o naborze - referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

W wyniku złożonych ofert na stanowisko referent ds. inspekcyjno - kontrolnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku wpłynęła tylko jedna oferta.
W wyniku wstępnej weryfikacji złożonej oferty, okazało się, że jest ona niekompletna.
W związku z powyższym nie wybrano kandydata na w/w stanowisko.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 100856

 • Ogłoszenie nr: 100856
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 czerwca 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Informacja o wynikach naboru - brak ofert kandydatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 98578

 • Ogłoszenie nr: 98578
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 maja 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

ogłoszenie o naborze - referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Informacja o wynikach naboru - brak ofert kandydatów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 98577

 • Ogłoszenie nr: 98577
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 maja 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Informacja o wynikach naboru - brak ofert kandydatów

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 95670

 • Ogłoszenie nr: 95670
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 marca 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

ogłoszenie o naborze - referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Informacja o wynikach naboru - brak ofert kandydatów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 95600

 • Ogłoszenie nr: 95600
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 marca 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego

ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Informacja o wynikach naboru - brak ofert kandydatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  na stanowisko
Inspektor ds. inspekcyjno - kontrolnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

Informuję, że w związku z zakończeniem procedury naboru na stanowisko Inspektor ds. inspekcyjno - kontrolnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku,
została wybrana:

Pani Zuzanna Sokołowska, zam. Nowy Dwór Gdański

wyniki konkursku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Inspektor ds. inspekcyjno - kontrolnych (ogłoszenie nr 90884)
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W wyniku wstępnej weryfikacji złożonych ofert na stanowisko Inspektor ds. inspekcyjno - kontrolnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku wplynęła jedna oferta:
Pani Zuzanny Sokołowskiej, zam. Nowy Dwór Gdański.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 90884

 • Ogłoszenie nr: 90884
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 stycznia 2022 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor ds inspekcyjno - kontrolnych

ogłoszenie o naborze - inspektor ds. inspekcyjno - kontrolnych

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

  na stanowisko
Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

Informuję, że w związku z zakończeniem procedury naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku, został wybrany:

Pan Miroslaw Kojdo, zam. Malbork

wynik naboru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Inspektor Nadzoru Budowlanego (ogłoszenie nr 80785)
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W wyniku wstępnej weryfikacji złożonych ofert na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku wplynęła jedna oferta:
Pan Mirosław Kojdo,zam. Malbork.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR: 80785

 • Ogłoszenie nr: 80785
 • Data ukazania się ogłoszenia: 6 lipca 2021 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

ogłoszenie o naborze - inspektor nadzoru budowlanego

oświadczenie w związku z ubieganiem się ostanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 na zastępstwo na stanowisko
Główna księgowa
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

Informuję, że w związku z zakończeniem procedury naboru na zastępstwo na stanowisko Główna księgowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku, została wybrana:

Pani Cecylia Stacewicz, zam. Tczew.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

z przeprowadzonego naboru na stanowisko
Główna księgowa
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W wyniku wstępnej weryfikacji złożonych ofert na stanowisko główna księgowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się trzy osoby spełniające wymagania formalne ujęte w ogłoszeniu, tj.:

Pani Cecylia Stacewicz, zam. Tczew

Pani Marta Lamkiewicz, zam. Tczew

Pani Małgorzata Śliwińska, zam. Kwidzyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - GŁÓWNA KSIĘGOWA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatów na stanowisko Główna Księgowa (umowa o pracę na zastępstwo).

Szczegóły oferty znajdziesz w Serwisie Praca w Służbie Cywilnej  lub po kliknięciu w poniższy plik
ogłoszenie
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO - GŁÓWNA KSIĘGOWA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatów na stanowisko Główna Księgowa (umowa o pracę na zastępstwo).

Szczegóły oferty znajdziesz w Serwisie Praca w Służbie Cywilnej  lub po kliknięciu w poniższy plik
ogłoszenie o naborze
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

Informacja o wynikach naboru - brak ofert kandydatów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko
referenta ds. inspekcyjno - kontrolnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

Informuję, że w związku z zakończeniem procedury naboru na stanowisko referenta ds. inspekcyjno - kontrolnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku, zostal wybrany:

Pan Marcin Michcik, zamieszkały w miejscowości Lipinka

Uzasadnienie: Pan Marcin Michcik spełnił wszystkie wymagania ujęte w ogłoszeniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

z przeprowadzonego naboru na stanowisko
referenta ds. inspekcyjno - kontrolnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

W wyniku wstępnej weryfikacji złożonych ofert na stanowisko referenta ds. inspekcyjno - kontrolnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się trzy osoby spełniające wymagania formalne ujęte w ogłoszeniu, tj.:

Pani Beata Chodzińska, zam. Malbork

Pan Ryszard Kobiela, zam. Malbork

Pan Marcin Michcik, zam. Lipinka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE

 • Ogłoszenie nr: 42262 z dnia 06 lutego 2019 r.
 • Data ukazania się ogłoszenia: 06 lutego 2019 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

referent ds. inspekcyjno - kontrolnych

   Ogłoszenie o naborze - referent.pdf

oświadczenie_w_związku_z_ubieganiem_sie_o_stanowisko_niebędące_wyższym_stanowiskiem_w_służbie_cywilnej.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 14973 z dnia 06 września 2017 r.
na zastępstwo na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego
 - kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Tomasz Sobiecki spełnia wymagania formalne,

określone w ogłoszeniu o naborze na zastępstwo na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego

i został zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru  na zastępstwo na stanowisko
inspektor nadzoru budowlanego:


1. Pan Tomasz Sobiecki zam. Elbląg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE

 • Ogłoszenie nr: 14973
 • Data ukazania się ogłoszenia: 6 września 2017 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na zastępstwo na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 3/4

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych, sporządzanie stosownych protokołów
  w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych stanu technicznego w zakresie przebiegu robót budowlanych i oddawania do użytku obiektów budowlanych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstałych katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa i w terenie, współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi.
Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów. 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.

Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II piętrze budynku. W budynku znajduje się winda, natomiast brak jest dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym.
 • wymagania niezbędne:
  • posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (uprawnienia budowlane w ograniczonym lub w pełnym zakresie)
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej, norm technicznych
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet)
  • rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • wymagania dodatkowe:
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

15-09-2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
(pokój 209A)

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Umowa na zastępstwo zostanie zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP (http://bip.malbork.gda.winb.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PINB w Malborku.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny.
Możliwość Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646 04 44 lub 646 04 46.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzoneklauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) i muszą być własnoręcznie podpisane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

na stanowisko Główny Księgowy wybrano Panią Danutę Seweryn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pani Danuta Seweryn spełnia wymagania formalne,

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Główny Księgowy

i została zakwalifikowana do kolejnego etapu rekrutacji.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru  na stanowisko
Główny Księgowy:


1. Pani Danuta Seweryn zam. Malbork

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 • Ogłoszenie nr: 178774
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 marca 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny księgowy
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Pl. Słowiański 17

82-200 Malbork

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku, dokonywanie analiz, planowanie i realizacja planów budżetowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki
 • sporządzanie i rozliczanie miesięcznych list płac wynagrodzeń pracowników i umów cywilnoprawnych
 • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, sporządzanie dokumentacji do ZUS i US, współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami
 • rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników, nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzenie księgi inwentarzowej składników majątkowych jednostki, windykacja należności budżetowych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa, współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami.
Główny księgowy będzie podlegał bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.

Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II piętrze budynku. W budynku znajduje się winda, natomiast brak jest dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
  • wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości
  • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej w szczególności:
 • ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość zasad księgowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i statystycznych
 • znajomość obsługi programów komputerowych (Symfonia, Płatnik, Progman Finanse, bankowość elektroniczna, Excel, Word, finansowo - księgowy)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

 

Termin składania dokumentów:

24-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Pl. Słowiański 17

82-200 Malbork

(pokój 209A)

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.

W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646 04 44 lub 646 04 46.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) i muszą być własnoręcznie podpisane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku naboru na wolne stanowisko pracy , spośród osób spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu 

na stanowisko Inspektor ds. techniczno - administracyjnych wybrano Panią Zuzannę Sokołowską.
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spośród w/w kandydatów, wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko

Inspektor ds. techniczno - administracyjnych,wymagania formalne spełniają:

1. Pani Marlena Jeżewska - Korzeń
2. Pan Mariusz Bąk
3. Pani Zuzanna Sokołowska
4. Pan Sławomir Garbowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru  na stanowisko
Inspektor ds. techniczno - administracyjnych:


1. Pani Marlena Jeżewska - Korzeń
2. Pan Michał Czmielewski
3. Pan Andrzej Kozik
4. Pan Mariusz Bąk
5. Pani Zuzanna Sokołowska
6. Pan Sławomir Garbowski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektor administracyjno-techniczny

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Malbork, Plac Słowiański 17

Główne obowiązki:

 • prowadzenie inspekcji budów i obiektów budowlanych oraz sporządzanie stosownych protokołów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w sprawach zleconych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie kompetencji nadzoru budowlanego oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie kancelarii inspektoratu
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, Kpa zleconych przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wykształcenie: wyższe techniczne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet)
 • rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność.

Wymagania pożądane:

 • 2 letnie doświadczenie w pracy na budowie lub/i w administracji publicznej
 • posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie (uprawnienia budowlane)
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • CV i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów:

 • kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 12 lutego 2016 roku  pod adresem:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.

W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.

Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646 04 44.