Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Majątek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku na dzień 31 grudnia 2005r. obejmuje:

- wyposażenie biurowe o wartości początkowej: 21 885,85 zł.,
- środki trwałe - oprzyrządowanie komputerowe z oprogramowaniem o wartości początkowej: 15 957,75 zł.,
- wartości niematerialne i prawne: 915,00 zł..