Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

Druki do pobrania:

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia realizowanych na podstawie obowiązującej od dnia 19.09.2020 r. ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)

 1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 2. oświadczenie projektanta
 3. Załącznik do druku PB-12   (dotyczy nowobudowanych budynków mieszkalnych)
 4. zawiadomienie o zakończeniu budowy - nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PB-16)
 5. zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)
 6. wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 7. wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)
 8. oświadczenie kierownika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 9. oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach budowlanych
 10. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyleglych
 11. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a
 12. załącznik do druków PB-16, PB-16a, PB-17, PB-17a
 13. wniosek o legalizację samowoli budowlanej
 14. wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
 15. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 16. wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 17. zgłoszenie sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 18. wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 19. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 4. wniosek o pozwolenie na użytkowanie
 5. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
 6. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a
 7. Oświadczenie kierownika budowy o zastos. wyr. budo
 8. Oświadczenie kierownika robót
 9. zgłoszenie sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 10. charakterystyka energetyczna budynku
 11. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego