Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

Druki do pobrania:

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia realizowanych na podstawie obowiązującej od dnia 19.09.2020 r. ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)

 1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 2. informacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 3. oświadczenie projektanta
 4. oświadczenie projektanta sprawdzającego
 5. zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 6. oświadczenie kierownika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 7. wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 8. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a
 9. wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
 10. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 11. zgłoszenie sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 12. charakterystyka energetyczna budynku
 13. wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 14. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
 3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 4. wniosek o pozwolenie na użytkowanie
 5. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
 6. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a
 7. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
 8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 9. Oświadczenie kierownika budowy o zastos. wyr. budo
 10. Oświadczenie kierownika robót
 11. zgłoszenie sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
 12. charakterystyka energetyczna budynku
 13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru


UMIESZCZONE WZORY DRUKÓW DOKUMENTÓW MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I POMOCNICZY