Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

 

Druki do pobrania:


1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru

4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
5. wniosek o pozwolenie na użytkowanie
6. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
7. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a
8. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
10. Oświadczenie kierownika budowy o zastos. wyr. budo
11. Oświadczenie kierownika robót
12. Załącznik do zawiadomienia o zakończeniu i wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Informujemy, że druki oznaczone nr od 1 do 8 i druk nr 11 mają charakter informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących, toteż dopuszczalne jest stosowanie dowolnych formularzy, zawierających wymagane dane.

Druk oznaczony nr 9 ma charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2016r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę).