Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Historia zmian strony: Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2016-09-28 10:44:32Krotowska KamilaAktualizacja dokumentu
2016-01-20 15:12:34Krotowska KamilaAktualizacja dokumentu