Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MALBORKU REJESTRY:


1. Dziennik korespondencyjny - rejestr otrzymywanej korespondencji.

2. Rejestr wydanych nakazów rozbiórki.

3. Rejestr skarg (PINB.0551 / ).

4. Rejestr zawiadomień o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy (PINB.7112 / ).

5. Rejestr wniosków o pozwolenie na użytkowanie (PINB.7114 / ).

6. Rejestry tematyczne prowadzonych spraw:

a) Samowola budowlana (PINB.7141 / )
b) Utrzymanie obiektów (PINB.7143 / )
c) Katastrofa budowlane (PINB.7142 / )
d) Kontrole budów (PINB.7140 / )
e) Kontrole planowane obiektów i budów (PINB.0934 / )
f) Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie (PINB.7134 / )
g) Korespondencja pomiędzy organami (PINB.0717 / )
h) Współdziałanie z organami samorządu zawodowego (PINB.0713 / )