Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest powoływany przez Starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Starosta nie powoła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego Starosta powołuje na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Starosta odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego albo
2) na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W uzasadnionych przypadkach zakres działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego może obejmować więcej niż jeden powiat.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.


<<< powrót

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1204
Treść wprowadził(a): Zienkowska Monika, 2016-04-01 13:20:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-04-01 13:19:41